Kunst er stort set et JA til tilværelsen

Friederich Nietzsche

‘Jeg har fulgt ham som kunstner i mere end tyve år. Hvilken forbløffende udvikling fra eksperimenterne med readymades og andre tilknytninger til den trivielle virkelighed og så hans aktuelle udforskning af nye sprog og ukendt land bag hverdagens horisont.


Et af de sidste oliemalerier jeg har set af ham hedder “Med en magisk aura”; billedet er som en sprængt stjernehimmel, horn skibe, fabriksskorstene, kors, arme og andre elementer fra virkeligheden synes at være kastet omkring efter en celest eksplosion. Men I al splittelsen og mangfoldigheden har billedet en sælsom helhed. Denne forening af voldsom dramatik og harmoni har de bedste af Carsten Nashs malerier. Man kan se slægtskabet med Jørgen Nash – ja, vist, det er hans far (og hvorfor skulle han fornægte arven?) men han er også brorsøn til Asger Jorn og adoptivbarn af hele COBRA og han finder helt sin egen vej når han balancerer mellem det konkrete og hans dragning mod mystikken og drømmen.


Man følger ham gerne på en vandring i hans eget univers, som både humoristisk og legende rummer en filosofisk indsigt og en eftertænksomhed som viser at vi har at gøre med en spontan og samtidig asterisk flyvefærdig kunstner. Hans farver er med årene blevet mere modne og mættede samtidig med at de har beholdt deres ungdommelige friskhed.


Når man går ind i Carsten Nashs malerier, havner man på en ny stjerne, farverig, formskiftende, fængslende.’

Helmer Lång – Dr. Phil., poet, kunst og litteraturkritiker


‘I hans billeder forvandles utydeligheden til enkantianskklarhed, hvor Nash blotlægger tingenes indre sjæl med et resultat som har få ligheder med udtrykkets repræsentation i sindets verden.


Det er præcis denne sofistikerede balancegang mellem en indre og ydre præsentation af tingene som er fascinerendeved denne udstilling, et forsøg på at kommentere tilværelsens vilkår med kunstnerens penetrerenderedskaber.


At der desuden hviler en magisk aura over Carsten Nashs maleri, og at det drejer sig om gribende maleri med æstetiske egenskaber gør et besøg på galleriet til en mere end filosofisk rundgang.’

Johan Strøm, Helsingborg Dagblad. 29/4-1994


‘Carsten Nash har som kunstner og menneske altid været nysgerrig og hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger. Siden halfjerdserne har hans kunstneriske udtryk skiftet scenografi.


Indholdet har dog altid signaleret varme og livsbekræftende følelser som er så typiske for Carsten Nash som kunstner. I en lang række udstillinger i Sverige, Danmark, Island og Finland har hans kunstneriske intentioner spejlet både leg og alvor.


Han har den sjældne egenskab at formå at anpasse sit udtryk til det omkringliggende milieu, lavmælt, men samtidig farvestærkt og humoristisk.’

Ulf Berg, Nordvästra Skånes Tidninger. 27/4 1994

Fotograf Jan F. Stephan